Εκπρόσωπος: Γαλεράκης Γεώργιος, Πρόεδρος

Ο Αγρ. Συν/σμός Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Χανίων (ΣΥΝΒΙΟ) (https://biocoop.gr) συστάθηκε από τους παραγωγούς το 2006. Περιλαμβάνει 130 μέλη με καλλιέργειες εσπεριδοειδών και αβοκάντο και περίπου 100.000 ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών. Το αντικείμενο δραστηριότητας του Αγρ. Συν/σμού Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων είναι η εμπορία αγροτικών προϊόντων (κυρίως εσπεριδοειδών και αβοκάντο), καθώς και η διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού το οποίο εισάγεται από την Ισπανία για λογαριασμό των μελών του (κυρίως αβοκάντο και τροπικά φυτά: Μάγκο, Λίτσι, Τσεριμόγια, Καράμπολα, Ζαπότε κ.α.). Ο συνεταιρισμός ξεκίνησε την εμπορία, το 2007 με εξαγωγές Αβοκάντο και Εσπεριδοειδών στη Γαλλία και στη συνέχεια στη Γερμανία μέχρι το έτος 2014, καθώς και στην εσωτερική αγορά. Αργότερα, και όταν διαπιστώθηκε ότι οι παραγόμενες ποσότητες σε βιολογικά αβοκάντο δεν μπορούσαν να καλύψουν τις διεθνείς ανάγκες, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά τις εξαγωγές και να δώσει βάρος στην αύξηση της παραγωγής, με αύξηση των φυτεύσεων αβοκάντο και με εισαγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού από την Ισπανία, με κλωνικά υποκείμενα που παρουσιάζουν ανοχή σε συγκεκριμένες ασθένειες αλλά και νέες εμπορικές ποικιλίες που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουν εισαχθεί 31.000 δενδρύλλια αβοκάντο μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δοκιμαστικά και τροπικά φυτά.

Γαλεράκης Γεώργιος

Πρόεδρος συνεταιρισμού

Κουτούπης Ευάγγελος

Μέλος συνεταιρισμού

Ροδάνθη Τόντου

Γεωπόνος συνεταιρισμού

Καλλιτεράκης Γιώργος

Μέλος συνεταιρισμού

Κινδελής Μανώλης

Μέλος συνεταιρισμού

Οι υπό πρόσληψη γεωπόνοι Ρ. Τόντου και I. Πετράκης συμμετέχοντας ενεργά και σε βάθος χρόνου σε πρακτικές φυτοπροστασίας, θα μπορέσουν όχι μόνο να αφομοιώσουν τις αρχές της φυτοπροστασίας, αλλά και να τις μεταδώσουν στους άμεσα ενδιαφερόμενους-παραγωγούς της καλλιέργειας αυτής (Σύνδεση της έρευνας με τον πρωτογενή τομέα).